Matematika prof. Hejného …a jak se dařilo v matematice našim prvňáčkům :-)

Od první třídy pracuje dítě svým tempem.

Předává zkušenost spolužákovi, diskutují spolu o řešení a hledají postup. O všem se může přesvědčit, sáhnout, odkrokovat… Pomocí různých prostředí poznává a objevuje v matematice nové věci.

Bez názvu-1

S čím jsme se v první třídě seznámili:

Prostředí 2D geometrie:

Origami, Dřívka, Parkety

dřívka
parkety
skládání

Prostředí založená na grafech:

Autobusové linky, Výstaviště, řady čísel

autobus
výstaviště

Strukturální aritmetická prostředí:

Sčítací trojúhelníky, Sousedé, Barevné trojice, Hadi, Pavučiny

hadi
pavučiny
pyramida
spoj tři čísla
trojice

Sémantická aritmetická prostředí (využívají rozsáhlou životní zkušenost):

Autobus, Krokování, Schody

červená a modrá kostka
krokování

Kombinatorika, statistika a pravděpodobnost:

Počítání s penězi

peníze

Prostředí 3D geometrie:

Krychlové stavby

stavby

Děti v akci 🙂

prostředí dřívek

a_prostředí dřívek
b
c
d
e

budoucí stavitelé (prostředí krychlové stavby)

f_budoucí stavitelé..
g
h

stavby z krychlí si vyzkoušely i děti z MŠ Okružní

ch_stavby z kostek si vyzkoušely i děti z MŠ Okružnípočítáme s penězi

s
šspolupracujeme

omalá ochutnávka z ostatních prostředí 🙂

i
j
k
m
n
p
q
r
ř
ti druhákům se dařilo

u (1)
u (2)
u (3)
u (4)
u (5)autobusem jezdili 🙂 u prvňáků

v (1)
v (2)A závěrem ještě klíčový názor týmu koncepce matematiky
prof. Hejného:

„I když budou všichni žáci umět počítat, jako když bičem mrská, odnesou si do budoucího života jen to, co umí levná kalkulačka. Člověk, který nic víc neumí, nebude schopen tuto svoji dovednost v budoucnu na trhu práce uplatnit.“

Zuzana Balušková 🙂

PS: V rubrice „Matematika prof. Hejného“ najdete nové odkazy k této problematice.