Malí a velcí objevovali svět fyzikálních pokusů

Žáci VIII.A a III.B se sešli v učebně fyziky, kde spolu objevovali obdivuhodný svět fyzikálních pokusů.