Letní kemp si opravdu užíváme

Také naše škola se zapojila do akce vyhlášené ministerstvem pod názvem „Letní kempy“.

Díky opožděnému zahájení plánované přístavby dílen jsme mohli ve spolupráci s MAS HJ (Místní akční skupina Hrubý Jeseník) připravit pro děti dva na sebe navazující turnusy.

Garantkou je p. uč. Mgr. Nikola Škodáková, které na prvním turnusu sekunduje p. uč. Mgr. Petr Kroutil.
Účelem kempů je částečně pomoci dětem procvičit učivo, hlavně však posílit socializaci pobytem v kolektivu dětí při naučných i zábavných aktivitách ve škole i v přírodě.


Jednou z prvních aktivit bylo i malování na trička, jak však vidíte na fotografiích, pro děti je připravena spousta aktivit, také však pracovní sešity…


I přes probíhající údržbu a opravy se ve škole podařilo pro děti zajistit celodenní stravování i odpovídající prostory.


Poděkování patří MAS HJ a také všem pracovníkům školy, kteří chod letních kempů zajišťují.