KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! Hudební program Radka Bangy

V současné době existuje mnoho programů pro školy, které se věnují předcházení rizikovému chování dětí.

Mezi tyto programy patří i projekt, který nabízí Radoslav Banga, frontman skupiny Gipsy.cz. ve spolupráci s Mgr. Jolanou Kohoutovou z FZŠ prof. Otokara Chlupa a stránkami  AZrodina.cz. V rámci projektu se ve středu 18. října 2017 s našimi žáky podělí o svůj osobní příběh i své zkušenosti a bude je motivovat k aktivnímu a smysluplnému životu bez násilí, konzumace drog, xenofobie, rasismu, intolerance, agrese, kriminality a dalších variant rizikového chování.

Program KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ! je založen zejména na autentickém životním příběhu Radka Bangy.

  • Vyprávění o Radkově dětství, umocněné skladbou Mlíko a med, která vypovídá

o problematickém rodinném zázemí očima dítěte. Bohužel stále víc dětí se musí potýkat

s podobnými problémy. Rodiče na ně mají málo času, děti jsou zataženy do sporů nás

dospělých, nezřídka jsou i svědky nebo dokonce oběťmi domácího násilí. Tato část programu

má podtitul Jaká bude Tvoje rodina? a snaží se dětem na základě sdíleného příběhu vysvětlit

také důležitost výběru životního partnera.

  • Další část s podtitulem I ty můžeš být „jiný“ upozorňuje na velmi tenkou hranici

mezi menšinou a většinou, pozicí slabšího a silnějšího, lepšího a horšího. Pojmy jako

předsudky, xenofobie, rasismus, intolerance, diskriminace, šikana vysvětluje na základě

skutečných příběhů, nutí žáky k zamyšlení, motivuje je k toleranci a také pozitivnímu využití

odlišnosti.

  • Třetím tematickým okruhem programu jsou alkohol, drogy a další návykové látky, ale i související kriminalita a násilí. Podtitul Nenech se stáhnout ke dnu! jasně vyjadřuje, co je cílem. Pomáhá dětem přiblížit situace, které je k závislosti mohou dovést, a upozorňuje na důsledky, které s sebou závislost, násilí a kriminalita vždy nese.

 

Program chce posílit v mladé generaci víru a přesvědčení, že budoucnost je v rukou každého z nás. A také, že každý jednotlivec – ať už se na své startovní čáře cítí jakkoliv handicapován – má právo a možnost změnit svou situaci i svět k lepšímu, a žít smysluplný a spokojený život.

Projekt si klade za cíl inspirovat žáky k pozitivnímu, zdravému životnímu stylu, navést je na správnou a bezpečnou cestu při řešení zátěžových situací a přispět k příznivému psychosociálnímu klimatu ve škole.

Zdroj: http://www.azrodina.cz/4644-kdyz-chces-tak-to-dokazes

Další odkaz: http://www.azrodina.cz/5134-odraz-v-ocich-radka-bangy-a-gipsycz-dekuje-rodicum-i-detem