Karnevalové veselí v domově Pohoda

V rámci dalšího mezigeneračního setkání mezi dětmi ze IV. oddělení školní družiny – třídy I.A a III.A – jsme se opět setkali na domově Pohoda společně s dětmi z MŠ Okružní a aktivními seniory, abychom si společně vytvořili karnevalové masky. Užili jsme si dopoledne plné zábavy, radosti a smíchu. Další setkání bude v únoru 2019, tentokrát na téma blížícího se jara.

Touto cestou bych za děti, za paní učitelky v mateřské školce i za sebe ráda poděkovala paní Lence Hruboňové za pomoc při organizaci našich společných setkání a za její milé a přívětivé chování při každé akci.

Iveta R. Kašpaříková, Hana Crhová