Jídelna informuje. Provoz o prázdninách 2015

Školní jídelna je v provozu od 10.8.2015.

Od tohoto dne mohou chodit na oběd cizí strávníci. Bude se vařit pouze jedno jídlo. Je však nutno se předem nahlásit – v týdnu od 3.8. do 7.8. osobně, telefonicky (554 231 164, 739 022 088) nebo mailem (marcela.besikova@zsbrok.cz).

Kdo si takto oběd nenahlásí, nebudeme s ním počítat a bude bez oběda. Od září pak již vše bude probíhat i přes webové rozhraní.

Sekanina Leoš, 24.06.2015