Jarní sezónu zahájil sportovně-turistický kroužek bruslením v parku

V průběhu měsíce března 2015 si děti v našem kroužku užily bruslení na kolečkových bruslích v Městském parku.

Kroužek tentokrát z důvodu nemoci pana učitele pracoval odděleně ve dvou termínech, ale to nebylo na závadu. Obě odpoledne v parku se nám vydařila ke spokojenosti dětí i vedoucích.

Mgr. Jiří Schneider a Mgr. Vlastimila Procházková, vedoucí kroužku

SAMSUNG

SAMSUNG