Jak jsme pokročili v opravách

Polovina prázdnin zastihla školu v plném pracovním nasazení řemeslníků.
Po vodařích nastupují postupně obkladači, malíři. Malovat sice budeme jen tam, kde se bouralo – v průběhu školního roku nás čeká totiž výměna oken, zateplení školy, instalace rekuperačních jednotek a další práce – vše za provozu – pak teprve vymalujeme „pořádně“.

Plno práce teď mají i paní uklízečky s panem školníkem.
Jídelna s kuchyní se již uklízí „načisto“, desinfikuje se… Za cca 14 dní začínáme vařit.
Nyní očekáváme pracovníky firmy, která v průběhu srpna provede rekonstrukci – výměnu – nyní již zcela nefunkčního výtahu.
Snad to všechno půjde podle plánu a v pondělí 2. září 2019 se sejdeme v opravené a uklizené škole.
Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy