Hraj o tyto ceny! Přihlas se do fotosoutěže Region očima mladých III

Jak se přihlásit?

•Hlavní podmínkou, kterou musí splnit účastníci soutěže je přímá vazba všech prací k regionu Bruntál a nebo Prudnik.
•Do soutěže jsou přijímány černobílé nebo barevné fotografie v elektronické formě
• Fotografie mohou být upraveny pouze tak, aby nebyl změněn obsah fotografie (úrovně, křivky, doostření atd.).
• 1 účastník může zaslat do soutěže nejvíce 3 fotografie do každého tématu

Témata soutěže :
1/ Krajina / Architektura
2/ Lidé (portrét)
3/ Ze života (reportáž)
4/ Volné téma – fotografováno mobilem

III. CENY V SOUTĚŽI
Vyhodnoceno bude 5 autorů nejlepších fotografií v každém vyhlášeném tématu na základě hodnocení odborné poroty. Celkem jsou čtyři témata.
První tři místa v každé kategorie budou odměněny věcnými cenami a diplomem Spobrufo. Čtvrté a páté místo obdrží čestné uznání Spobrufo a malou věcnou cenu. Dále pak budou vybráni tři nejlepší autoři z celé soutěže, a ti obdrží medaile ČFFU.

Pozn.: Soutěžící, kteří získají jednu z cen, budou organizátorem před vyhlášením vyrozuměni o výsledku umístění telefonicky nebo e-mailem. Výherce nebo jeho zákonný zástupce předloží při převzetí ceny doklad totožnosti.

Fotografie zasílejte na david.pizur@zsbrok.cz