Gratulujeme Alence Buráňové k významnému ocenění!

Mgr. Alena Buráňová je stabilní členkou našeho pedagogického sboru.

IMG_20150328_180229
Po dobu své dlouholeté pedagogické praxe je vždy kladně hodnocena za příkladnou pedagogickou práci nejen coby učitelka českého jazyka. Narodila se sice na Slovácku, po celou svou pedagogickou dráhu však působí v Bruntále.

IMG_20150328_180157

Z aktivit nad rámec běžných pracovních povinností bychom chtěli uvést především:

  • vždy výborná a bezproblémová spolupráce s kolegy i rodiči dětí
  • příkladný a empatický vztah k dětem, i k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami
  • ochotu vždy pomoci kolegům, metodicky i lidsky
  • schopnost řešit problémy ve výuce i ve vztazích mezi spolužáky, rodiči.
  • obětavost, spolehlivost, při veškeré práci
  • ochota k dalšímu sebevzdělávání v rámci DVPP – dlouhodobé kurzy, jednorázové odborné kurzy a semináře
  • příprava celoškolních projektů, projektová výuka, kooperativní výuka
  • příkladné kariérní poradenství pro vycházející žáky
  • příkladná práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

IMG_20150328_180254

IMG_20150328_181910