Geometrický svět

5.4.2022 se třída II.A zúčastnila akce ve Světě techniky v Ostravě s názvem „Geometrický svět“.

Děti si ve skupinách vyzkoušely tvořit trojúhelníky, čtyřúhelníky…..Využití nalezly na obrazcích ze světa civilizace, z přírody, ke kterým pak přiřazovaly jednotlivé geometrické tvary.

Na atmosféru se můžete podívat na fotografiích. Moc děkujeme za připravený program paní Ditě Molcarové.

S. Dluhošová s dětmi