Eliška by se v Německu domluvila bez problému

Už před časem jste si mohli na ZSBROKU poslechnout, jak naši žáci mluví rodilou francouzštinou či vietnamštinou. Nyní vám Eliška z V.A předvede opravdovou němčinu, neboť v Německu chodila do školy několik let.


Téma se žákům skvěle hodilo do vlastivědy, kde zrovna probírali německy mluvící země.

Za uskutečnění milého rozhovoru moc děkujeme panu učiteli Jiřímu Schneiderovi.

PS: Jak vám pan učitel prozradí, vlastně i on má s němčinou osobní zkušenost 🙂