Důležité akce pro vycházející žáky

Měsíc listopad je na naší škole ve znamení profesní orientace.

Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhla schůzka vycházejících žáků a jejich rodičů se zástupci středních škol. Tato již tradiční akce se konala ve školní jídelně a setkala se s velkým zájmem jak rodičů, tak i zástupců středních škol našeho regionu. Kromě představitelů bruntálských středních škol nás navštívili také středoškolští pedagogové z Krnova, Albrechtic, Rýmařova a Opavy.

Přítomní rodiče a žáci získali základní informace o přijímacím řízení na střední školy.

Další část programu patřila zástupcům středních škol, kteří krátce prezentovali svou školu a její studijní a učební obory. Poté následovala volná část, ve které se rodiče a žáci mohli podrobně informovat o oboru, který je zaujal. Celá akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře, na které se jistě podílelo i občerstvení připravené kuchařkami školní jídelny.

Další významná akce bude následovat 16. listopadu 2017.

Tak jako každoročně žáci osmého a devátého ročníku navštíví veletrh řemesel a zaměstnanosti ARTIFEX, který představí především technické obory. Akce koná ve Společenském domě v Bruntále od 9.00 do 16.00 hodin.

Kromě těchto dvou významných akcí se však profesní orientaci věnujeme i v průběhu školního roku, a to v předmětu volba povolání. Vyučujeme ho v 8. ročníku jako součást vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.