Dobrovolná možnost docházky žáků 6. – 9. roč.

Vážení rodiče, milí žáci, v souladu  s doporučením ministerstva bude i naše škola nabízet od 8.6.2020 dobrovolnou možnost docházky žáků 6. – 9. roč. do školy formou konzultací ve skupinách max. 15 žáků. Nebude se jednat o běžnou výuku! Je to pro nás organizačně složitější vzhledem k probíhající rekonstrukci. Kromě dodržování všech hygienických předpisů (roušky, dezinfekce, čestné prohlášení…) bude zapotřebí dbát na zvýšenou opatrnost při pohybu ve škole a jejím okolí! Žáci budou mít konzultace 2 krát týdně především v „hlavních“ předmětech (M, ČJ, Aj). Vždy od 9 do 12 hodin. Dny docházky a rozdělení do skupin sdělíme až podle zájmu. Sledujte Elku, školní web.

Potřebujeme od vás co nejdříve vědět (nejpozději do pondělí 1.6. včetně), zda by vaše dítě mělo o tento způsob docházky do školy zájem. Zájem vyjádříte vyplněním formuláře:

Sekanina Leoš, 28.05.2020, 16:11