Díky inkubátorům školy nabízí nové atraktivní kroužky

Další inkubátory na podporu podnikavosti zpřístupnily svým žákům školy už i v Okružní a Jesenické ulici. Vedoucím partnerem česko-polského projektu je město Bruntál.„Síť školních podnikatelských inkubátorů“, reg. č.Z.11.3.119/0.0/0.0/18_031/0002222

Nové školní inkubátory


Díky projektu Síť školních podnikatelských inkubátorů mají bruntálské děti od září možnost navštěvovat v některých školách nové tvůrčí kroužky. Podobné možnosti mají také polští školáci.

Znalosti z oblasti multimediální a propagační tvorby mohou nově v rámci inkubátoru získat děti ze ZŠ Bruntál, Jesenická 10. „Žáci se například naučí tvořit reklamní letáky. Tvořit v grafických programech, pracovat s fotografií a videem. Naučí se stříhat šoty, které si sami natočí, vyrábět reklamní materiály, potisky na textil, kšiltovky a další předměty sloužící k propagaci, budou se učit pracovat s 3D tiskárnou a podobně,“ prozradil Marek Jelínek, který kroužek povede. Realizovat své nápady mohou žáci díky nové technice, kterou škola v rámci projektu pořídila. Nakoupila také materiály a pomůcky na výrobu šperků, svíček nebo dekorací do kreativního kroužku.  Škola chce děti vychovávat k podnikání také prostřednictvím vyučování v hodinách dílen, kde budou mít možnost se rozvíjet v oblasti pěstitelství a práce se dřevem. Budou se učit nejen vyrábět a pěstovat, ale také se dozví, jak výrobek ocenit, jak jej propagovat, jak jej prodat a podobně.  Stejný cíl mají i aktivity, které pro své žáky připravila ZŠ Bruntál, Okružní 38, kde zřídili šicí dílnu pro kroužek Módní tvorby a vybavili dílnu pro košíkářství a výrobu keramiky. 

Ve většině škol, jež se projektu Síť školních podnikatelských inkubátorů účastní, se podařilo do aktivit zapojit i nepedagogické pracovníky školy. Někde povedou práce v dílnách školníci, jinde bude děti učit péct zapálená cukrářka, kterou škola zaměstnává v administrativě. „U nás bude s dětmi pracovat paní uklízečka, která je původní profesí švadlena. Byla by škoda nevyužít jejích zkušeností,“ konstatoval ředitel ZŠ Bruntál, Okružní 38 Leoš Sekanina. Děti budou v inkubátorech pracovat ve vyučování i ve svém volném čase.

Podstatou celého projektu je vzájemná česko-polská spolupráce s cílem zvýšit uplatnitelnost absolventů škol na společném příhraničním trhu. Obdobné aktivity nyní probíhají také v polských školách, které se do projektu zapojily. V budoucnu je v plánu setkávání českých a polských účastníků, podnikatelské kempy, přednášky a workshopy pro žáky a vyučující.

Nápad vznikl na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Bruntále. Zapojily se základní školy ve Školní, Jesenické a Okružní ulici. Na polské straně jsou to tři základní školy zřízené Gminou Prudnik a za Powiat Prudnicki se přidala jedna střední škola.

Zdroj: MěÚ Bruntál