TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE

Projektový den I. stupně pod názvem TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE proběhl 7.6.2019 a velkou! měrou předčil naše očekávání.

Byla to skvělá přehlídka talentů z řad dětí, ale svoji  trošku do mlýna přinesl i jeden z tatínků pan Lee, který se svým bratrem předvedl „něco“ málo z bojového umění Wing-Schun – bylo to opravdu dechberoucí vystoupení.
Akce byla ohromná nejen co do rozmanitosti aktivit našich dětí, ale i co do počtu vystupujících. Program měl 45 čísel, ve kterých se vystřídalo na šest desítek dětí. I když celá akce byla velice náročná, a to nejen z organizačních důvodů, měla svůj smysl. Ukázala, jaký je v dětech potenciál👍.
Moooooc děkuji všem, kteří přiložili ruku k dílu, ALE hlavně dětem za aktivní účast ☺.
Mgr. I. Jurková