Na návštěvě v mateřské škole

V rámci spolupráce navštívila třída 1.A děti z mateřské školy na Okružní ulici.

Paní ředitelka i paní učitelka nás vřele a s úsměvem přivítaly. Naše děti měly možnost zhlédnout krátké divadelní představení, které si pro ně mladší kamarádi připravili. Na programu bylo i společné plnění úkolů. Na závěr si děti společně pohrály. Bylo to pro všechny příjemně strávené dopoledne.

H. Crhová, I. Radílková Kašpaříková, M. Kučerová