Režim ve škole od 25.5.2020

Vážení rodiče, milí žáci 1. – 5.  + 9. roč. – ti, kteří jste se přihlásili k výuce, pár aktuálních ifnormací:
1) 18.5. je ukončeno přihlašování k výuce pro děti 1. – 5. roč.
2) od pondělí 25.5. vaříme pro žáky; od středy 20.5. od 14:00 hodin by měl být znovu v provozu rezervační a objednávkový systém ve školní jídelně na webu www.strava.cz . Zájemci o obědy (děti 1.-5. roč. i žáci 9. roč.) se musí samostatně přihlásit.
3) rodičům žáků 1. st., kteří se přihlásili k výuce, sdělí upřesňující informace (zařazení do skupin, včetně časů ukončení výuky, oběda,…) třídní učitelé v úterý 19.5. odpoledne – večer. 
4) veškerá opatření hygieniků, ministestva apod. zůstávají nadále v platnosti (2 roušky, používání dezinfekce, měření teploty, bezpečnostní rozestupy….). Dítě, které nebude vybaveno ochrannými pomůckami nebo nebude dodržovat nařízení a pravidla, bude vyřazeno z výuky a nebude již moci pokračovat.
5) pozor – ve škole se stále pohybují řemeslníci, je zakázháno vstupovat do prostor, kde stavba probíhá – vše je řáísdně označeno, ale…
6) budete-li potřebovat další informace, pište, mailujte, příp. volejte třídním učitelům nebo mně.