Byli jsme v pekle, objektivně nejhorším místě na zeměkouli

Sice v adventním čase 2019, zato však na velmi užitečném místě! Místě strašných nacistických zločinů. To byla Osvětim, Březinka. Nacistický vyhlazovací tábor navštívili naši žáci devátých tříd. Veřte, že jejich tváře a výraz v očích byly nefalšovaně zděšené. Lidé nesmí zapomínat. Popírání existence těchto otřesných míst, kde umřelo a trpělo více než milión lidí, je samo zločinem.