Branná soutěž armády ČR – WOLFRAM

V rámci projektu POKOS (příprava občanů k obraně státu) připravila armáda České republiky branně-vědomostí soutěž pro žáky 8. ročníků.

Soutěž se uskutečnila v městském parku pod taktovkou zkušených vojáků a žáci si tak mohli vyzkoušet různé disciplíny a otestovat své vědomosti. Družstvo našich žáků se umístilo na děleném 5. místě.