Besedovali jsme o krizovém chování a navštívili mladé přírodovědce

Návštěva ve Stanici mladých přírodovědců

V průběhu měsíce března 2017 navštívila třída I.A Stanici mladých přírodovědců. Děti si zde měly možnost prohlédnout známé i méně obvyklé  „domácí mazlíčky“a dozvědět se něco o jejich chovu.

 

Beseda o krizovém chování

Děti z I.A se učily, jak se mají zachovat v různých situacích, v kterých by se mohly ocitnout. Průvodkyní jim byla paní Ing. Michaela Zajacová.

Hana Crhová, Iveta Radílková Kašpaříková, Marie Kučerová