Akce a aktivity v naší třídě během několika uplynulých týdnů

– Projektový den Člověk a zdraví (p. učitelé nám připravili bájo den) 

– Motýlí zahrádka (pozorujeme vývoj motýlů od housenky, přes kuklu až k jedinci)
 – Historická vojenská technika (šk. hřiště u příležitosti Dne osvobození).