Aby z nás byli ještě větší kamarádi

…tak o to jsme se pokusili my, žáci VI.AB, na adaptačním pobytu v prvních dnech měsíce září roku 2018…s našimi třídními paními učitelkami Martinou Kroutilovou a Romanou Košťálovou…dokladem čehož je tato špetka foteček…