A můžou vařit. V družince dostali krásnou kuchyňku

Pilotní projekt s názvem „KUCHYŇKA“

V rámci spolupráce s místní akční skupinou Hrubý Jeseník – MASHJ, jsme prostřednictvím tzv. „pilotního projektu“ získali pro naše děti kuchyňku. Ta by měla být využita i v rámci spolupráce mezi naší školou a MŠ Okružní, ale v souvislosti s pořízením budou osloveny i ostatní mateřské školy ve městě.

V rámci Dne otevřených dveří na naší škole nebo při příležitosti zápisu do prvních tříd či různých svátků by se tak mohla uskutečňovat vzájemná „zábavná“ setkání, která by pro děti byla zároveň poučná.

Dětská kuchyňka je skvělou, nápaditou a interaktivní zábavou, která rozvíjí dětské hmatové a smyslové dovednosti. Děti by si tak při hře mohly osvojit spoustu nových dovedností a vžít se tak alespoň na malou chvíli do rolí svých maminek nebo babiček.

A to je v dnešní době zahlcené PC, elektronikou apod. pro děti jistě velmi vzácné a obohacující.

Bc. I. Radílková Kašpaříková