Daruj knihu!

Velký dík patří těm rodičům, kteří podpořili vyhlášenou akci. Celkem se nám sešlo téměř 100 knih!!! Některé z nich vidíte na přiložených fotografiích, ještě před postupným rozdělením a předáním do třídních knihovniček. Vyučující se snažili knihy rozdělit podle předpokládaného věku čtenářů, podle obsahu. Většina darovaných knih byla nová (nebo opravdu jako nová), někteří rodiče nás prosili o posečkání, protože do knihkupectví se holt nechodí denně.

Ještě jednou moc děkujeme! Věřím, že čím víc dětských knih budou mít děti kolem sebe, tím lépe se jim podaří vybudovat si vztah ke čtení, k objevování, zkoumání. Co víc si přát? Před dítětem – čtenářem se otevírají nové obzory; procvičí si nejen čtenářské dovednosti, ale dozví se mnoho nových věcí, rozvíjí svou představivost, fantazii. Vědecké studie také dokazují, čtenáři bývají úspěšnějšími žáky.

A ještě prosba k rodičům: pomáhejte nám vést děti k pravidelnému čtení! Vyplatí se to nám všem a především dětem.

Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy