Život dětem – POMŮŽEME?

Vážení rodiče, milí žáci,
již jsme si zvykli, že naše škola p r a v i d e l n ě přispívá na nejrůznější charitativní činnost.

Zakoupením drobného dárku, kterým můžete potěšit sebe či své blízké, tak přispějete na fond Obecně prospěšné společnosti ŽIVOT DĚTEM.

Drobnosti od 20,- do 50,- zakoupíte ve třídě V.B paní uč. I. Jurkové.

1