Zahájení školního roku

Školní rok začíná v úterý 1. září 2020 v 8:00 hodin.


Při vstupu do školy si žáci vydesinfikují ruce, namátkově budeme měřit také teplotu. Roušky nejsou povinné, při pobytu ve škole je však třeba dbát zvýšené hygieny. Je to především o osobní zodpovědnosti rodičů/dětí. Ve škole jsou ve všech prostorách zásobníky desinfekce, probíhá zvýšený úklid, je upraven i režim stravování a další opatření. Prosíme rodiče, aby se zbytečně nepohybovali v prostorách školy, vyjma vstupního vestibulu.

Žáci si první den přinesou přezůvky, psací potřeby.
Všichni žáci od 2. do 9. ročníku půjdou rovnou do svých tříd, společné slavnostní zahájení v aule školy nebude.
Po úvodních informacích, zapsání rozvrhů, poučeních apod. se třídy budou fotografovat.
Oběd ve školní jídelně se bude vydávat od 10:15.

Prvňáčci půjdou do svých tříd, jejich rodiče do auly. Tam proběhne hned po osmé hodině stužkování a fotografování dětí. Děti poté půjdou s p. vychovatelkami do školní družiny, rodiče do tříd, kde obdrží od třídních učitelek informace.

Pravidelná výuka podle rozvrhu bude zahájena ve čtvrtek 3.9. Ve středu 2.9. budou žáci 2. – 5. ročníku ve škole jen do 11:40, starší žáci nejdéle do 12:35.
Pozor! Jelikož škola stále ještě prochází rekonstrukcí, je zakázán vstup do prostor, kde se pracuje, rovněž je třeba dbát zvýšené opatrnosti v celém vnitřním i venkovním areálu školy.
Mgr. Leoš Sekanina, ředitel školy