Žáci v I.A mají matematiku opravdu rádi :-)

Co už umí? Napoví vám naše nové video a obrázky.

Počítají do 6, krokují dle pokynů na krokovacím pásu, tvoří příklady se sčítacím trojúhelníkem, postaví stavby, poskládají z papíru různé dečky, znají říkanky, hry, kterými procvičí postřeh .

Sylvie Dluhošová, I.A