Vynikající výsledky našich deváťáků u přijímaček aneb „O vaše děti se umíme dobře starat od první až po devátou třídu…“

Už několik let se těšíme zájmu rodičovské veřejnosti i dětí.

Přesto se žák na své cestě za vzděláním v určitou chvíli ocitne na křižovatce. Bývá to moment, kdy do představ a života žáků často vstoupí (někdy i trochu nešťastně) rodiče… Je škoda nevyužít celých devíti let spokojeného dětství, které mohou děti smysluplně strávit u nás, a přitom se kvalitně vzdělávat. Snažíme se uplatňovat nejnovější a nejmodernější metody výuky ve všech předmětech. Např. Hejného matematiku a její principy znají snad už všichni rodiče i děti.

Na druhém stupni se nám, dětem i rodičům, osvědčují tzv. studijní skupiny, ve kterých se mohou žáci zdokonalovat v předmětech matematika a český jazyk. Hodiny jsou pevně zařazeny do rozvrhu. Nedílnou součástí těchto hodin je také řešení testových úloh, které se tradičně používají u přijímacích zkoušek. Možná i díky tomu nemají naši budoucí „studenti“ z devátých tříd potíže dostat se na vysněnou střední školu.

I o žáky, kteří nebudou směřovat na maturitní obory, je u nás dobře postaráno. Nabízíme jim specializované učební skupiny, možnosti exkurzí a prohloubení základních znalostí v matematice, češtině i cizím jazyce.  Zavedený model této výuky přináší své první výsledky.

Absolventi z devátých ročníků nemají problém s přijetím ani na ty nejprestižnější střední školy v Olomouci, Opavě, Šternberku… (např. gymnázia s jazykovým, přírodovědným zaměřením).

Věnujeme se rovněž dětem s uměleckým nadáním. Pomáháme rozvíjet jejich tvůrčí potenciál maximálním způsobem, proto úspěšně vstupují na konzervatoře a školy s uměleckým zaměřením.