Vycházka do Bruntálského lesa

V úterý 30. září 2014 se děti z celého 1. stupně vypravily pod vedením třídních učitelů a paních vychovatelek Radky Zlámalové a Ivety Kašpaříkovéna naučnou vycházku do Bruntálského lesa.

První, druhé a třetí třídy se na cestě od školy před lomem napojily na modře značenou turistickou stezku, vedoucí podél Černého potoka, a po ní došly až k Mezině na turistické rozcestí zvané „Bruntálský les“ (celkem 4 km), které nese název dle lesa stejného skutečného zeměpisného pojmenování.

Čtvrté a páté třídy šly nejprve po stejné trase, ale od rozcestníku pak pokračovaly ještě po žlutě značené turistické stezce až na louku k Dlouhé Stráni (celkem 5 km). Cestou děti plnily na celkem pěti stanovištích různé tělovýchovné, přírodovědné a vlastivědné úkoly, při nichž pracovaly například i s buzolou a kompasem.

Na stanovištích nám velmi dobře vypomohly s organizací pověřené děti z osmých a devátých tříd (Barbora Růžičková, Aneta Schneiderová Eliška Hajná, Kristýna Pavlíková). Odměnami pro všechny zúčastněné třídy pak byly zasloužené diplomy a drobné ceny se zajímavostmi s lesní tématikou.

Domníváme se, že naše akce, která proběhla za mimořádně krásného počasí, přispěla k posílení tělesné kondice našich žáků a stejně tak i k získání přírodopisných a zeměpisných znalostí o našem nejbližším okolí, kterým právě Bruntálský les bezesporu je. Touto vycházkou jsme chtěli navázat na loňskou, jsme přesvědčeni, také úspěšnou vycházku ke studánkám pod Uhlířským vrchem.

Mgr. Jiří Schneider a Mgr. Vlastimila Procházková, organizátoři akce

SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG