Všichni si zaslouží veeeeeelkou pochvalu

Všichni si zaslouží veeeeeelkou pochvalu 👍.
Byly to naše PRVNÍ projekty a takhle krásně dopadly. Nutno podotknout, že svůj podíl
na úspěchu mají i rodiče, protože dětem pomohli připravit nejen obrazový materiál.

To je spolupráce, to se pak pracuje ☺.