VESELÁ VĚDA aneb Ještě jste dětem nevybrali žádný kroužek?

Před jarními prázdninami měly děti, navštěvující školní družinku, možnost zhlédnout ukázkovou hodinu kroužku Veselá věda.

Propagační letáčky dostaly děti již dříve ve svých třídách. Pokud byste měli zájem, dozvědět se o tomto zajímavém kroužku více, nahlédněte na webové stránky www.veselaveda.cz. V případě dostatečného množství zájemců by mohl kroužek probíhat přímo na naší škole. 🙂

Bc. Iveta Radílková Kašpaříková