Předseda: Bc. Klára Maková (klara.makova@seznam.cz)

Místopředseda: Lada Kolářová, Dis. (lada.sed@post.cz)

Hospodář: Ing. Barbora Friedlová, Ph.D. (friedlova@spsoa.cz)

Kontrolní komise:

Bc. Radim Mádr (madr@sosbruntal.cz)

Mgr. Jindra Novotná (jindra.novotna@zsbrok.cz)

Lic. Hana Strohnerová (hana.strohnerova@zsbrok.cz)