Ve škole o prázdninách? Ano, paní učitelky to opravdu zažily

Na začátku prázdnin (6. – 9. července 2015 ) se sešlo na letní škole Hejného metody v Novém Hrozenkově přes 50 učitelů, z naší školy pak Mgr. Dluhošová, Mgr. Niesnerová a Mgr. Procházková. Hejného metoda je založena na respektování 12 klíčových principů, které skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí.

Metoda skvěle a přirozeně využívá hravosti, zvídavosti, otevřenosti a zájmu dětí, vede k pochopení souvislostí okolo nás a k rozvoji logického myšlení.

Naše paní učitelky si různá matematická prostředí vyzkoušely na vlastní kůži v pracovních dílnách :-).

Mgr. Vlastimila Procházková

1
2
4
5
20150708_231524
20150709_110406
20150709_112952