VÁNOČNÍ STROMEČEK KAM SE PODÍVÁŠ

Tahle krása byla vytvořena v rámci celoškolní akce:
“VÁNOČNÍ STROMEČEK KAM SE PODÍVÁŠ…”

Děkujeme sdružení ČTVERKA za finanční podporu akce.
Za kolektiv Mgr. Ivana Jurková