V 1.B to žije!

Naše první vysvědčení, práce ve skupinách, výtvarné tvoření, psaní prvních písmenek, skládání slov ve hře ……