UČITELÉ 2. STUPNĚ
Buráňová Alena, Mgr. 554 231 166 alena.buranova@zsbrok.cz
Bartesková Monika, Mgr. MSc. Dis. 554 231 168 monika.barteskova@zsbrok.cz
Kalová Petra, Mgr. 554 231 175 petra.kalova@zsbrok.cz
Klapetková Dagmar, Mgr. 554 231 179 dagmar.klapetkova@zsbrok.cz
Kociánová Šárka, Mgr. 554 231 194 sarka.kocianova@zsbrok.cz
Košťálová Romana, Mgr.  554 231 196 (167) romana.kostalova@zsbrok.cz
Krakovský Zdeněk, Mgr. 554 231 170 zdenek.krakovsky@zsbrok.cz
Kroutilová Martina, Mgr. Kvěchová Martina, Bc. 554 231 194 martina.kroutilova@zsbrok.cz
Majdová Pavlína 554 231 175 pavlina.majdova@zsbrok.cz
Mako Ladislav, Mgr. 554 231 169 ladislav.mako@zsbrok.cz
Mrtvý František, Mgr. 554 231 170 frantisek.mrtvy@zsbrok.cz
Osobová Renáta, Bc. 554 231 168 renata.osobova@zsbrok.cz
Pizur David, Mgr. 554 231 170 david.pizur@zsbrok.cz
Sedláková Dagmar, Mgr. 554 231 167 dagmar.sedlakova@zsbrok.cz
Smetanová Lenka, Mgr.
Vališová Jana
554 231 167 lenka.smetanova@zsbrok.cz
Strohnerová Hana, Lic. 554 231 169 hana.strohnerova@zsbrok.cz
Zaoral Jiří, Mgr. 554 231 179 jiri.zaoral@zsbrok.cz
14219 návštěv celkem 3 návštěv dnes