Učitelé 1. stupně a Mateřské školy Okružní se setkali u „kulatého stolu“

Ve čtvrtek 18.2.2016 se setkali učitelé 1. stupně Základní školy Okružní a Mateřské školy Okružní u „kulatého stolu“.

Na začátku února proběhly zápisy do 1. tříd základních škol a ty v nás vyvolaly potřebu otevřené diskuse k tématu připravenosti budoucích školáků na vstup do ZŠ. Setkání bylo velmi přínosné a inspirativní a poodhalilo pohledy obou stran podílejících se na výchově a vzdělávání dětí, a to předškoláků i školáků. Snaha pomoci rodičům co nejlépe připravit budoucího prvňáčka, byla jedním z dalších důvodů k iniciování vzájemné rozpravy.

Obě strany jednomyslně dospěly k několika bodům, ve kterých shledávají u dětí jisté obtíže. Nejpalčivějšími tématy diskuse byl správný úchop psací potřeby, uvolněnost ruky, správné sezení, držení těla při psaní a také soustředěnost a pozornost dítěte při výuce.

Pedagogové z Mateřské školy Okružní se při své práci snaží rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách. Oporu pro své snahy mají v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání, který je pro ně závazným dokumentem a stanovuje elementární vzdělanostní základ, na který může navazovat základní vzdělávání.

Prostředí mateřské školy se snaží zajistit dítěti dostatek mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Je třeba si však uvědomit, že mateřská škola je institucí, která pouze doplňuje rodinnou výchovu. Rodina sama je tím nejdůležitějším místem, které dítě na jeho cestě životem ovlivňuje nejvíce.

Pedagogové z mateřské školy přinesli na společné setkání mnoho didaktických pomůcek a zajímavých publikací, se kterými běžně při výchově a vzdělávání dětí pracují a seznámili s nimi i své kolegy ze základní školy. Mateřská škola Okružní dále rozvíjí své předškoláky také v rámci projektu „Všeználek“, který je zaměřen na přípravu budoucího školáka a probíhá dvakrát v týdnu jako nadstandardní aktivita pro děti předškolního věku.

Vzhledem k úzké spolupráci mezi oběma institucemi považujeme setkání učitelů za velmi přínosné a doufáme, že i v budoucnu se tato tradice udrží.

Mgr. et Bc. Iva Orságová