Přehled novinek šk. roku 2015/2016

Co bude nového od šk. roku 2015/2016

 • učitelé budou moci hodnotit žáky díky Elce i rozšířenými způsoby
 • výdej obědů ve školní jídelně na základě přihlášení se čipem
 • žáci budou moci trávit přestávky i v nové školní knihovně
 • novými třídními učiteli v VI.A bude paní učitelka Smíšková, v VI.B paní učitelka Sedláková a v VIII.A paní učitelka Kroutilová
 • připravujeme novinky pro praktické činnosti – technickou výchovu
CO SE DĚJE O PRÁZDNINÁCH + ÚŘEDNÍ HODINY
 • jídelna začíná vařit pro cizí strávníky v srpnu
 • dokončuje se generální úklid
 • připravují se učebnice a pomůcky pro nový školní rok
 • ve škole se maluje
 • zajištujeme didaktickou a ICT techniku do nové knihovny (PC, dataprojektor…)
 • vyměňují se zadní vchodové dveře
 • probíhají opravy elektroinstalace, montuje se videotelefon k bočnímu vchodu

PRÁZDNINOVÉ ÚŘEDNÍ HODINY

29.6. – 10.7.      denně od 08:00 do 13:00 hod.

Pondělí 13.7.     08:00 – 13:00

Pondělí 20.7.     08:00 – 13:00

27.7. – 31.7.       denně od 08:00 do 13:00 hod.

3.8. – 7.8.           denně od 08:00 do 13:00 hod.

Pondělí 10.8.     08:00 – 13:00

17.8 – 31.8.       denně od 08:00 do 13:00 hod.

Doporučujeme plánovanou návštěvu předem domluvit na tel. 732 235 888 nebo 736 637 513.