7.4.2013 00:02

Naše paní učitelka Zuzka Balušková bruntálským Amosem 2013...

zuzka_380_01

S potěšením oznamujeme, že bruntálským Amosem se pro rok 2013 stala naše paní učitelka Zuzka Balušková. 

Mgr. Zuzana Balušková oslavila v letošním školním roce významné životní jubileum. Po dobu své dlouholeté pedagogické praxe (od roku 1994 v naší škole) je vždy kladně hodnocena za příkladnou pedagogickou práci.

Svou pedagogickou činnost začala jako učitelka základní školy v Razové, později si doplnila vysokoškolské vzdělání studiem Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Nejprve pracovala jako učitelka v ZŠ Razová, od roku 1994 jako učitelka 4. ZŠ Bruntál, později ZŠ Bruntál, Okružní. Patří tedy mezi služebně nejstarší pracovníky naší ZŠ.

Velmi vysoce lze hodnotit skutečnost, že návrh na ocenění Mgr. Baluškové vzešel také ze strany rodičů.

Z aktivit nad rámec běžných pracovních povinností bychom chtěli uvést především:

-          vždy výborná a bezproblémová spolupráce s rodiči

-          příkladný a empatický vztah k dětem, i k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

-          ochotu vždy pomoci kolegům, metodicky i lidsky

-          vedení keramického kroužku

-          schopnost řešit problémy ve výuce i ve vztazích mezi spolužáky, rodiči.

-          obětavost, spolehlivost, při veškeré práci

-          ochota k dalšímu sebevzdělávání v rámci DVPP – dlouhodobé kurzy (např. Kritické myšlení,…), jednorázové odborné kurzy

-          vedení studentských praxí

-          práce na tvorbě digitálních učebních materiálů

-          zaškolování kolegů pro práci s didaktickou technikou (interaktivní tabule…)

-          příprava celoškolních projektů, projektová výuka, kooperativní výuka

-          příkladná práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Fotogalerie:

 
eu
eu
powered by

Radek Vala - Tvorba WWW stránek

 2006-2020