6.11.2011 10:12

Žáci průmyslovky v Bruntále získají 11 nových hi-tech učeben...

Škola je významnou vzdělávací institucí v okrese Bruntál s dlouhodobou tradicí zaměřenou především na oblast automobilového a strojírenského průmyslu. V současné době nabízí úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: Dopravní prostředky, Strojírenství, Informační technologie a Ekonomika a podnikání.

Bruntál, 4. listopadu 2011 – Střední průmyslová škola v Bruntále prošla v uplynulém roce velmi významnou modernizací v mnoha oblastech. Od výuky cizích jazyků, přes výuku v oblasti IT, elektrotechniky a strojírenství. Nově vybudováno nebo modernizováno bylo 11 odborných laboratoří a učeben. Celkem v uplynulém období využila škola evropské dotace 29,9 milionů korun z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Výstupy ze tří realizovaných projektů budou představeny veřejnosti na projektové konferenci konané 10. listopadu 2011 v 10:00 v prostorách školy.

První realizovaný projekt „Síť specializovaných učeben a laboratoří SPŠ Bruntál II.“ přinesl do školy 5,6 mil. Kč na modernizaci výuky cizích jazyků a na výuku v oblasti kontroly a měření. Kromě dvou zcela nových jazykových učeben byla vybudována laboratoř kontroly a měření, ve které mají studenti možnost mimo jiné pracovat s 3D souřadnicovým měřícím stolem. „Měřit strojní součástí pomocí 3D souřadnicového měřícího stroje se žáci naučí pouze na naší škole, jako jediné v Moravskoslezském kraji,“ okomentoval laboratoř Ing. Václav Míka, technický konzultant projektu.

Investičně nejvýznamnější je však pro školu dobíhající projekt „Centra technického vzdělávání na Bruntálsku“, který škole přinesl na modernizaci strojní dílny a autoservisu 15,6 mil. Kč. I tento projekt kromě standardního vybavení přinese žákům možnost naučit se diagnostikovat a provádět opravy vstřikovacích ventilů u naftových motorů. Dalším přínosným vybavením pořízeným z tohoto projektu jsou dvě nová profesionální CNC obráběcí centra s hodnotou přesahující 7 mil. Kč.

Třetí dokončovaný projekt „Elektrotechnická centra“ je již podle názvu zaměřen na podporu výuky elektrotechnických předmětů. Na školu jako partnera projektu připadla z celkové dotace částka 6,7 mil Kč. Byly vybudovány čtyři odborné učebny zaměřené na praktickou výuku. Za zmínku stojí především učebna inteligentních domovních instalací s radiofrekvenčním řízením, moduly pro automatizaci technologických procesů, pracoviště pro návrh a výrobu desek plošných spojů s nejmodernější technologií SMT. Žáci tak budou moci již na škole pracovat s nejmodernějšími technologiemi a řídícími prostředky.

"Evropská dotace 29,9 milionů korun je odměnou za aktivitu Střední průmyslové školy v Bruntále. Jde o významnou část ze 450 milionů korun, které jsme od roku 2007 vložili do odborného a oborového vzdělání a technických dovedností žáků středních škol v našem kraji," uvedl David Sventek, ředitel Úřadu Regionální rady Moravskoslezsko, kde hodnotí, schvalují a proplácejí žádosti o evropské peníze.      

V programovém období 2007–2013 se škole podařilo získat ze všech dostupných operačních programů více než 42 mil. Kč, a prošla tak nejzásadnější modernizací od svého založení v roce 1963.

Odkaz na web SPŠ BRUNTÁL...

 

Fotogalerie:

 
eu
eu
powered by

Radek Vala - Tvorba WWW stránek

 2006-2020