15.6.2011 00:02

Naše ELKA se "vdala do ciziny". Míří do Krnova a Města Albrechtic. Zájímá vás, co budou mít společného s námi...?

1) Jde o dvě úplné základní školy. ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí, je poměrně velká škola o téměř 800 žácích. (Na úrovni naší ZŠ Jesenická). ZŠ Město Albrechtice má 350 žáků.

2) Také u nich bude ELKA povinná od 4. do 9. ročníku, ale prakticky ji budou používat všechny ročníky.

3) Na všech školách, kde funguje ELKA, jsou automaticky zrušeny klasické papírové žákovské knížky.

4) Obě školy si ELKU již zkouší, ostrý provoz od září 2011 (rok po jejím narození u nás).


Jak o ELCE informují...

ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí

Od školního roku 2011/2012 přecházíme na novou podobu žákovské knížky. Místo současné papírové budeme používat elektronickou žákovskou knížku ELKA. Bude v ní to, co doposud – průběžné známky z jednotlivých předmětů, čtvrtletní známky, omluvenky, jiná sdělení (písemná komunikace) – a navíc několik užitečných novinek – zadané domácí úlohy, plány školních akcí, přehled výběrů a plateb.

Odkaz na ELKU se nachází na webových stránkách školy pod logem

Logo ELKA

K ELCE dostanou své přístupy zvlášť matka, otec a žák – jméno a heslo. Doporučujeme, aby si každý po přihlášení výchozí heslo změnil. Prosíme každého rodiče, aby potvrdil do stávající papírové žákovské knížky, že obdržel přístupové údaje. Rodič, který má na škole více dětí, by měl obdržet údaje pouze jedenkrát. Pokud tomu tak není, nechť kontaktuje třídní učitele.

Od 1. června 2011 spouštíme zkušební provoz ELKY. Zatím je možnost si elektronickou žákovskou vyzkoušet s tím, že v ní zadané údaje nemusí být úplné. Směrodatná je až do konce školního roku 2010/2011 papírová žákovská knížka.

Od 1. září 2011 bude spuštěn ostrý provoz ELKY, to znamená, že se bude používat pouze elektronická žákovská knížka. Povinností učitelů bude zapisovat všechny známky do ELKY, povinností rodičů bude pravidelně kontrolovat prospěch v ELCE a zapisovat omluvenky.

Přestože je ovládání ELKY snadné a intuitivní, proběhne na začátku září 2011 školení, kde budou zájemci z řad rodičů seznámeni s ovládáním a funkcemi programu ELKA.

Věříme, že se bude nová podoba žákovské knížky líbit, že zlepší přímou komunikaci mezi školou a rodiči, a tím přispěje ke zkvalitnění výchovy a vzdělání našich dětí.

Karel Handlíř, ředitel školy

 

ZŠ Město Albrechtice

Těší se na vás ELKA…
11. 06. 2011

Počínaje 1. září 2011 přejdeme na nový systém elektronické žákovské knížky. Vše nasvědčuje tomu, že mimo děti z 1.-3. tříd nebudou žáci  v zájmu zrychlení a zjednodušení předávání informací mezi školou a zákonnými zástupci používat klasické papírové žákovské knížky s výjimkou těch dětí, jejichž rodiče nemají nebo nebudou mít k 1. září 2011 přístup k internetu. Ze statistiky zpracované žáky devátých tříd vyplývá, že by se mělo jednat o velmi malé procento rodičů. Všechny pokyny a rady včetně předání uživatelských jmen a přístupových hesel budou rodičům, žákům i učitelů sděleny v dostatečném předstihu. Ovládání ELKY je intuitivní, přesto pro zájemce z řad rodičů bude na počátku září připraveno školení k její obsluze. Žáci získají informace v průběhu běžné výuky. Důvody pro využívání ELKY jsou shodné jako důvody uváděné před rokem a půl pro práci s "Iškolou". Chcete si je osvěžit? Klikněte ZDE. Nabídka služeb je však nesrovnatelně větší.

Karel Knapp, ředitel školy

 

 

 

Fotogalerie:

 
eu
eu
powered by

Radek Vala - Tvorba WWW stránek

 2006-2021