Stála 1.300.000 Kč. Je krásná. Nová učebna

29. dubna 2015 byla tato nádherná učebna slavnostně otevřena.

sponzoriUčebna financována z prostředků Evropské unie
a Města Bruntál.

 

Název projektu                    Vybavení učebny přírodopisu, chemie a ekologie

Registrační číslo:                 CZ.1.10/2.1.00/30.01656

Prioritní osa:                       2. Podpora prosperity regionu

Oblast podpory:                  2.1 Infrastruktura veřejných služeb

Dílčí oblast podpory:         2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání

Celková výše dotace:         999.271,05 Kč (85% nákladů)

 

Celkové náklady na modernizaci učebny:     cca 1.300.000,- Kč

Částku ve výši 7,5% hradí Město Bruntál

Stavební úpravy financovány z rozpočtu školy a z mimořádné dotace zřizovatele – Město Bruntál..

1DSC_0064
DSC_0060
DSC_0061
DSC_0065
DSC_0066
DSC_0067
DSC_0068
DSC_0070
DSC_0071
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0082
DSC_0084
DSC_0085
DSC_0087
DSC_0102
eDSC_0057