Najdou-li nějací ctihodní mecenáši, najdete je právě zde.

Půjde o naše partnery v širším slova smyslu.