SPOLUPRACUJEME…

Letošní Den české státnosti si žáci III.B a V.B užili ve vzájemné spolupráci .-).

Hlavní část úkolů byla plněna v prostoru školního hřiště, zbytek pak v jednotlivých třídách.

A dařilo se.