Speciální pedagog: Mgr. Lenka Kretová

 

Pracoviště: Kabinet spec. pedagoga, dveře č. 193, vedle kabinetu TV v traktu tělocvičen

Telefon: 554 231 196

Konzultační hodiny: úterý odpoledne

Rámcová náplň práce:

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami

Pracovní místo speciálního pedagoga v ZŠ Bruntál, Okružní bylo zřízeno díky výzvě MŠMT č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I  Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

Výstřižek

2463 návštěv celkem 2 návštěv dnes