Speciální pedagog: Bc. Romana Košťálová

 

Pracoviště: Kabinet spec. pedagoga, dveře č. 193, vedle kabinetu TV v traktu tělocvičen

Telefon: 554 231 196, 606 628 487

(Po domluvě kdykoliv)

Konzultační hodiny:

úterý 10:00 – 12:00
středa 15:00 – 16:00 (první středa v měsíci)

konzultace po telefonické dohodě

Rámcová náplň práce:

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Výstřižek

3652 návštěv celkem 1 návštěv dnes