Speciální pedagog: Bc. Romana Košťálová

 

Pracoviště: Kabinet spec. pedagoga, dveře č. 193, vedle kabinetu TV v traktu tělocvičen

Telefon: 554 231 196

Konzultační hodiny:

Rámcová náplň práce:

Speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí práce je spolupráce na tvorbě plánu pedagogické podpory nebo individuálního vzdělávacího plánu pro každého žáka s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Výstřižek

3005 návštěv celkem 2 návštěv dnes