Školní knihovna prosí

Stále evidujeme spoustu nevrácených knih ze školní knihovny. Prosím, VRACEJTE KNIHY! Konec školního roku se blíží.