Škola skončila. Začínají prázdniny

21. června 2019 se naši žáci dočkali svého vysvědčení. Při této příležitosti pan ředitel s paní zástupkyní také odměnili úspěšné řešitele matematických olympiád.