Volitelné předměty pro 7. ročník 2017/18

Optimální naplnění je:

  • Vaření: 12 žáků (Út 13:00 – 15:30 každý druhý týden)
  • Rukodělné práce: 12 žáků (Po 14:00 – 15:30)
  • Technické kreslení + Úvod do programování: 16 žáků (Po 14:00 – 14:45, Út 12:45 – 13:30)
  • Počítačová grafika: 16 žáků (Po 14:00 – 14:45, Út 12:45 – 13:30)

Rozdělení žáků: volitelné předměty 17-18

2953 návštěv celkem 1 návštěv dnes