šachový kroužek u nás ve škole!

Ve čtvrtek 10.9.2020 by měl zahájit pravidelnou činnost vždy od 14:00 hodin ve třídě IX.A (ve 2. patře, vedle učebny Př-Ch)

ŠACHOVÝ KROUŽEK.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA